Teknik

Framåtblickande ny teknik inom FoU (forskning och utveckling).

ANPASSA TJÄNST


Vi har inte bara tillverkat och utvecklat olika typer av kvalitetsprodukter inom möbelindustrin som våra globala kunder kräver, när en av våra kunder har ett särskilt behov hjälper vi också till genom att föreslå våra professionella idéer och lösningar för att uppfylla dessa behov.


DESIGN OCH FoU-KAPACITETER


Vi har organiserat ett FoU-team på heltid för att utveckla nya modeller och produkter och erbjuda tekniskt stöd för vår produktionsförbättring.

OEM

ODM